Salsa Long Drink B19212

SALSA LONG DRINK
– Model/ Mã: B19212
– Capacity/ Dung tích: 355 ml
– Đường kính miệng – TD: 76 mm
– Đường kính chân ly – BD: 63 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 76.5 mm
– Chiều cao – H: 170 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean