Madison Flute Champagne 1015F07

MADISON FLUTE CHAMPAGNE
– Model/ Mã: 1015F07
– Capacity/ Dung tích: 210 ml
– Đường kính miệng – TD: 46 mm
– Đường kính chân ly – FD: 69 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 56 mm
– Chiều cao – H: 230 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean