Lexington Rock C18512

LEXINGTON ROCK
– Model/ Mã: C18512
– Capacity/ Dung tích: 345 ml
– Đường kính miệng – TD: 68 mm
– Đường kính chân ly – FD: 60 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 80 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean