Madison Margarita 1015M12

MADISON MARGARITA
– Model/ Mã: 1015M12
– Capacity/ Dung tích: 345 ml
– Đường kính miệng – TD: 116 mm
– Đường kính chân ly – FD: 85 mm
-Đường kính lớn nhất – MD: 116 mm
– Chiều cao – H: 190 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean