Madison Liqueur 1015L03

MADISON LIQUEUR
– Model/ Mã: 1015L03
– Capacity/ Dung tích: 85 ml
– Đường kính miệng – TD: 40 mm
– Đường kính chân ly – FD: 65 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 51 mm
– Chiều cao – H: 164 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean