Lexington Goblet 1019G13

LEXINGTON GOBLET
– Model/ Mã: 1019G13
– Capacity/ Dung tích: 370 ml
– Đường kính miệng – TD: 62 mm
– Đường kính chân ly – FD: 81mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 83 mm.
– Chiều cao – H: 203 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean