Santè Flute Champagne 1026F07

SANTÈ FLUTE CHAMPAGNE
– Model/ Mã: 1026F07
– Capacity/ Dung tích: 210 ml
– Đường kính miệng – TD: 45 mm
– Đường kính chân ly – FD: 65 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 60 mm
– Chiều cao – H: 229 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean