Classic Brandy 1501X12

CLASSIC BRANDY
– Model/ Mã: 1501X12
– Capacity/ Dung tích: 340 ml
– Đường kính miệng – TD: 51.5 mm
– Đường kính chân ly – FD: 69 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 86 mm
– Chiều cao – H: 124 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,