Lexington Cocktail 1019C07

LEXINGTON COCKTAIL
– Model/ Mã: 1019C07
– Capacity/ Dung tích: 205 ml
– Đường kính miệng – TD: 100 mm
– Đường kính chân ly – FD: 75 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 100 mm
– Chiều cao – H: 160 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean