Lexington White Wine 1019W08

LEXINGTON WHITE WINE
– Model/ Mã: 1019W08
– Capacity/ Dung tích: 240 ml
– Đường kính miệng – TD: 54 mm
– Đường kính chân ly – FD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 74 mm
– Chiều cao – H: 180 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean