Classic Saucer Champagne 1501S05

CLASSIC SAUCER CHAMPAGNE
– Model/ Mã: 1501S05
– Capacity/ Dung tích: 135 ml
– Đường kính miệng – TD: 85.5 mm
– Đường kính chân ly – FD: 63 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 87 mm
– Chiều cao – H: 108 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean