Classic Beer 1501B15

CLASSIC BEER
– Model/ Mã: 1501B15
– Capacity/ Dung tích: 420 ml
– Đường kính miệng – TD: 62 mm
– Đường kính chân ly – FD: 69 mm
– Đường kính lớn nhất -MD:76.5 mm
– Chiều cao – H: 172 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,