Basic Sherry 1001P04

BASIC SHERRY
– Model/ Mã: 1001P04
– Capacity/ Dung tích: 130 ml
– Đường kính miệng – TD: 49 mm
– Đường kính chân ly – FD: 63 mm
– Đường kính lớn nhất -MD: 59.5 mm
– Chiều cao – H: 147 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,