Society Red Wine 1523R09

SOCIETY RED WINE
– Model/ Mã: 1523R09
– Capacity/ Dung tích: 260 ml
– Đường kính miệng – TD: 53 mm
– Đường kính chân ly – FD: 63 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 70 mm
– Chiều cao – H: 169 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,