Madison Cocktail 1015C10

MADISON COCKTAIL
– Model/ Mã: 1015C10
– Capacity/ Dung tích: 285 ml
– Đường kính miệng – TD: 120 mm
– Đường kính chân ly – FD: 85 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 120 mm
– Chiều cao – H: 192 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean