Classic Goblet 1501G12

CLASSIC GOBLET
– Model/ Mã: 1501G12
– Capacity/ Dung tích: 350 ml
– Đường kính miệng – TD: 71.5 mm
– Đường kính chân ly – FD: 69 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 81mm
– Chiều cao – H: 165 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,