Madison Bordeaux 1015A21

MADISON BORDEAUX
– Model/ Mã: 1015A21
– Capacity/ Dung tích: 600 ml
– Đường kính miệng – TD: 72 mm
– Đường kính chân ly – FD: 85 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 98 mm
– Chiều cao – H: 224 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean