Duchess Cocktail 1503C09

DUCHESS COCKTAIL
– Model/ Mã: 1503C09
– Capacity/ Dung tích: 245 ml
– Đường kính miệng – TD: 88 mm
– Đường kính chân ly – FD: 73 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 91 mm
– Chiều cao – H: 147.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean