Classic Flute Champagne 1501F07

CLASSIC FLUTE CHAMPAGNE
– Model/ Mã: 1501F07
– Capacity/ Dung tích: 185 ml
– Đường kính miệng – TD: 46.5 mm
– Đường kính chân ly – FD: 63 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 56 mm
– Chiều cao – H: 190 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean