Salsa Flute Champagne 1521F06

SALSA FLUTE CHAMPAGNE
– Model/ Mã: 1521F06
– Capacity/ Dung tích: 165 ml
– Đường kính miệng – TD: 48 mm
– Đường kính chân ly – FD: 73 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 54 mm
– Chiều cao – H: 224 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean