Duchess Red Wine 1503R16

DUCHESS RED WINE
– Model/ Mã: 1503R16
– Capacity/ Dung tích: 455 ml
– Đường kính miệng – TD: 74.5 mm
– Đường kính chân ly – FD: 81 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 85.5 mm
– Chiều cao – H: 212.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean