Classic Margarita 1501M07

CLASSIC MARGARITA
– Model/ Mã: 1501M07
– Capacity/ Dung tích: 200 ml
– Đường kính miệng – TD: 105 mm
– Đường kính chân ly – FD: 69 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 105 mm
– Chiều cao – H: 130.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean