Madison Water Goblet 1015G15

MADISON WATER GOBLET
– Model/ Mã: 1015G15
– Capacity/ Dung tích: 425 ml
– Đường kính miệng – TD: 54 mm
– Đường kính chân ly – FD: 75 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 82 mm
– Chiều cao – H: 166 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean