Madison White Wine 1015W12

MADISON WHITE WINE
– Model/ Mã: 1015W12
– Capacity/ Dung tích: 350 ml
– Đường kính miệng – TD: 60 mm
– Đường kính chân ly – FD: 75 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 78 mm
– Chiều cao – H: 210 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean