Madison Red Wine 1015R15

MADISON RED WINE
– Model/ Mã: 1015R15
– Capacity/ Dung tích: 425 ml
– Đường kính miệng – TD: 64 mm
– Đường kính chân ly – FD: 81mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 82 mm
– Chiều cao – H: 224 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,