Sweet Bell Long Drink B00812

SWEET BELL LONG DRINK
– Model/ Mã: B00812
– Capacity/ Dung tích: 345 ml
– Đường kính miệng – TD: 62.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 65 mm
– Đường kính chân ly – BD: 59.5 mm
– Chiều cao – H: 155 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean