Sweet Bell Hi Ball B00808

SWEET BELL HI BALL
– Model/ Mã: B00808
– Capacity/ Dung tích: 235 ml
– Đường kính miệng – TD: 60 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 62 mm
– Đường kính chân ly – BD: 57.5 mm
– Chiều cao – H: 123 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean