Pilsner B05011

PILSNER
– Model/ Mã: B05011
– Capacity/ Dung tích: 315 ml
– Đường kính miệng – TD: 80.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 80.5 mm
– Đường kính chân ly – BD: 61.5 mm
– Chiều cao – H: 173 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,