Centra Long Drink P01963

CENTRA LONG DRINK
– Model/ Mã: P01963
– Capacity/ Dung tích: 495 ml
– Đường kính miệng – TD: 86 mm
– Đường kính chân ly – FD: 64.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 86 mm
– Chiều cao – H: 160 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean