Sensation Rock B21607

SENSATION ROCK
– Model/ Mã: B21607
– Capacity/ Dung tích: 205 ml
– Đường kính miệng – TD: 74 mm
– Đường kính chân ly – BD: 50 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 74 mm
– Chiều cao – H: 79 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean