Pilsner B00914

PILSNER
– Model/ Mã: B00914
– Capacity/ Dung tích:400 ml
– Đường kính miệng – TD: 81 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 81.5 mm
– Đường kính chân ly – BD: 65 mm
– Chiều cao – H: 170 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,