Pilsner B00907

PILSNER
– Model/ Mã: B00907
– Capacity/ Dung tích: 200 ml
– Đường kính miệng – TD: 68 mm
– Đường kính chân ly – BD: 52 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 68 mm
– Chiều cao – H: 130 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Thẻ: ,