Tiara Long Drink B12016

TIARA LONG DRINK
– Model/ Mã: B12016
– Capacity/ Dung tích: 465 ml
– Đường kính miệng – TD: 81.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 81.5 mm
– Đường kính chân ly – BD: 51.5 mm
– Chiều cao – H: 145 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean