Sensation Long Drink B21614

SENSATION LONG DRINK
– Model/ Mã: B21614
– Capacity/ Dung tích: 390 ml
– Đường kính miệng – TD: 70 mm
– Đường kính chân ly – BD: 55 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 71 mm
– Chiều cao – H: 150 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean