Plaza Rock B11010

PLAZA ROCK
– Model/ Mã: B11010
– Capacity/ Dung tích: 295 ml
– Đường kính miệng – TD: 85.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 85.5 mm
– Đường kính chân ly – BD: 80.5 mm
– Chiều cao – H: 89 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,