Connexion Double Rock P02807

CONNEXION DOUBLE ROCK
– Model/ Mã: P02807
– Capacity/ Dung tích: 350 ml
– Đường kính miệng – TD: 86 mm
– Đường kính chân ly – FD: 83 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 86 mm
– Chiều cao – H: 91 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean