Rây Phễu SN#528172

RÂY PHỄU
– Model/ Mã: SN#528172
– Size / Kích thước : Ø 8 cm
– Model/ Mã: SN#528173
– Size / Kích thước : Ø 10 cm
– Material/ Chất liệu: Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo