Cây Khuấy Xoắn Ngắn SN#528162

CÂY KHUẤY XOẮN NGẮN
– Model/ Mã: SN#528162
– Size / Kích thước : 22 cm
– Model/ Mã: SN#528163
– Size / Kích thước : 27 cm
– Material/ Chất liệu: Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo