Dụng Cụ Pha Rượu Shaker SN#528508

DỤNG CỤ PHA RƯỢU SHAKER
– Model/ Mã: SN#528508
– Capacity / Dung tích: 750 ml
– Model/ Mã: SN#528509
– Capacity / Dung tích: 550 ml
– Model/ Mã: SN#528510
– Capacity / Dung tích: 350 ml
– Model/ Mã: SN#528511
– Capacity / Dung tích: 250 ml
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo