Gắp Đường SN#528165

GẮP ĐƯỜNG
– Model/ Mã: SN#528165
– Size / Kích thước : Ø 1.5 x 11 cm
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo