Lượt Đá SN#528531/1

HAWTHORN STRANER/ LƯỢT ĐÁ
– Model/ Mã: SN#528531/1
– Size/ Kích thước: (Ø) 76x 160 mm
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo