Ly Boston SN#528141

BOSTON SHAKER /LY BOSTON
– Model/ Mã: SN#528141
– Size / Kích thước :
+ Ø 85 x H135 mm
+ Ø 90 x H180 mm
– Capacity / Dung tích : 500ml / 800 ml
– Material / Chất liệu: Inox trắng, đáy 2 lớp
– Supplier / Nhà cung cấp: SaoNamCo