Ly Đong Nhật SN#528564

JIGGER/ LY ĐONG NHẬT
– Model/ Mã: SN#528564
– Size/ Kích thước: 20*10cc
– Model/ Mã: SN#528565
– Size/ Kích thước: 40*20cc
– Material/ Chất liệu: Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo