Lượt Đá SN#528531

HAWTHORN STRANER/ LƯỢT ĐÁ
– Model/ Mã: SN#528531
– Size/ Kích thước: (Ø) 83 x 210 mm
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo