Cây Đánh Cafe SN#528164

CÂY ĐÁNH CAFE
– Model/ Mã: SN#528164
– Size / Kích thước : 26.5 cm
– Material/ Chất liệu: Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo