Ly Đong Nhật SN#528561

JIGGER/ LY ĐONG NHẬT
– Model/ Mã: SN#528561
– Size/ Kích thước: 42*25 cc
– Model/ Mã: SN#528562
– Size/ Kích thước: 33*25 cc
– Model/ Mã: SN#528563
– Size/ Kích thước: 25*14cc
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo