Giá Để Rượu SN#528004

WINE RACK/ GIÁ ĐỂ RƯỢU
– Model/ Mã: SN#528004
– Size / Kích thước: 274x170x210 mm
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo