Giá Để Rượu SN#528001

WINE RACK/ GIÁ ĐỂ RƯỢU
– Model/ Mã hàng : SN#528001
– Size / Kích thước: 195x100x260 mm
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo