Giá Để Rượu SN#528002

WINE RACK/ GIÁ ĐỂ RƯỢU
– Model/ Mã: SN#528002
– Size / Kích thước: 90 x 280 mm
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo