Giá Để Rượu SN#528003

WINE RACK/ GIÁ ĐỂ RƯỢU
– Model/ Mã: SN#528003
– Size / Kích thước: 160x90x230 mm
– Material/ Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo